Rikstäckande säkerhet för butiker

SafeTeam erbjuder anpassade säkerhetslösningar för rikstäckande företag och butikskedjor inom lås, passersystem, larm, kameraövervakning och dörrautomatik.

Rikstäckande

Vi utför service och installationsjobb i hela landet, i egen regi samt genom ett avtalsreglerat partnernätverk. När jobb utförs av våra partners arbetar de enligt våra rutiner, med vår kundgaranti.

En kontakt

Som kund får du en och samma kontakt att vända dig till. Detta oavsett var i landet du behöver hjälp och oavsett vad ditt säkerhetsbehov gäller.

Vårt erbjudande för Retail

 • En kontakt för allt säkerhetsarbete
 • Enhetlig säkerhetsstandard i alla era butiker
 • Enhetlig prisbild
 • Jour dygnet runt – i hela landet

 

I hela landet erbjuder vi installation, service och jour för:

Larms för butik | SafeTeam

 

Enhetlig säkerhet som uppfyller lag- och försäkringskrav

Tillsammans med dig som kund tar vi fram en enhetlig säkerhetsstandard för alla era butiker i landet, där lås för er butiksmiljö, såväl som övrig säkerhetsteknik, ingår.

Så fungerar vår säkerhetsstandard

Vår säkerhetsstandard beskriver vilken säkerhetsnivå era butiker bör ha för att leva upp till försäkringskrav, utrymningsregler och andra lagkrav.

Du väljer vilka delar som ska ingå; lås, beslag, passersystem, larm, kameraövervakning, dörrautomatik. Vi ser till så att alla komponenter fungerar tillsammans. Efter framtagning av den tekniska säkerhetsstandarden ser vi till så att den också implementeras genom korrekt installation, driftsättning och support.

 

En säker butik

Snatteri, stölder, rån och inbrott är tyvärr vanligt inom handeln. Men det finns lösningar som minimerar riskerna.

Inbrottslarmet blir butikens säkerhetsnav

Våra intelligenta inbrottslarm blir hela butikens säkerhetsnav. Utöver att larma vid inbrott kan larm i butik även:

 • starta kameraövervakning
 • styra passersystem så att dörrar öppnas eller stängs
 • larma vid brand
 • starta dimgenerator som snabbt rökfyller butiken och stoppar ett pågående inbrott.

Skydd av extra stöldbegärliga varor

Att skydda och samtidigt exponera på ett säljande sätt kan vara svårt. Men med rätt lås, larm och kameraövervakning ger vi er maximal säkerhet.

Daglarm som förebygger stölder

Vi installerar effektiva daglarm som minskar stöldförsöken kraftigt. Om någon till exempel uppehåller sig onormalt länge vid en nödutgång kan detta upptäckas automatiskt med hjälp av modern kamerateknik. Ett larm avskräcker då innan stöldförsöket ens har påbörjats.

Motverka personalstölder och svinn

Ibland förekommer stora svinn som den egna butikspersonalen misstänks för. Det kan gälla stöld av varor eller kontantkassor. Med hjälp av dolda kameror blir det lättare att avgöra när någon är skyldig, såväl som oskyldig.

 

Safeteam technician support och utbildning en personnel med inbrottslarm

 

SafeTeam tar fram en beslagstandard för varje typ av dörrmiljö. Standarden beskriver exakt hur personaldörrar, lagerdörrar, nödutgångar och entréer ska se ut. Samma säkerhet uppnås på så sätt i alla butiker.

En trygg arbetsplats

Det är viktigt att er butikspersonal är trygg på sin arbetsplats.

Kameraövervakning ger ökad trygghet

Kameraövervakning ökar tryggheten på många sätt. Det bidrar till ökad passagekontroll genom såväl kundentréer som personalingångar och varuintag.

Med vår tjänst Kamera Online kan er säkerhetsavdelning, larmcentral eller respektive butikschef följa kamerabilder från era butiker i realtid.

Behovet av realtidsövervakning kan vara extra stort vid exempelvis storhelger, då både kundströmmar och snatterier ökar. I samband med stängning ger det också möjlighet att övervaka personalens väg ut från butiken (Follow me home) för extra trygghet.

Användarvänlig säkerhetsteknik

För att personal ska känna sig trygg måste säkerhetstekniken vara användarvänlig. Krångel skapar oro och irritation. I värsta fall leder det till att installerad teknik inte används på rätt sätt och att säkerheten går förlorad. Detta har vi alltid i åtanke. Våra lösningar ska vara enkla att använda!

Support och utbildning

Vi erbjuder alltid utbildning för personal som ska handha tekniken. Dessutom är vårt kundcenter alltid tillgängligt, både för tekniska frågor och felanmälningar.

 

 

En driftsäker verksamhet

Säkerhet handlar om en driftsäker och effektiv verksamhet som bidrar till ökad försäljning för butiken.

Minimera falsklarmen

Många larm är falsklarm. De stör verksamheten och skapar onödiga kostnader för utryckningar som inte behövs. Genom kameraverifiering och fjärrservice kan vår larmcentral snabbt identifiera och återkalla falsklarm.

Brandvarning och rökdetektion

En brand skulle vara förödande för vilken butik som helst. Vi kan komplettera larmsystemet med rökdetektorer så att en brand snabbt upptäcks och kan stoppas.

Kyl- och fryslarm

Om era kyldiskar och kylrum har larm som aktiveras vid felaktig temperatur, kan vi koppla in dessa larm till inbrottslarmcentralen. Fördelen med att samla alla era larm i en central är en effektivare hantering. Larmcentralen kan vidta rätt åtgärd vid utlöst larm och exempelvis skicka ut en jourhavande kyltekniker.

Kameror som registrerar kundernas rörelsemönster

Att se var kunderna rör sig i butiken kan vara till stor hjälp vid exponering av varor eller i samband med ombyggnation. Med hjälp av våra Heat Map-kameror får ni en tydlig översikt över butikens så kallade hot spots.

Smart säkerhet som gör stor skillnad

Smart teknik är till för att utnyttjas och det kan förenkla vardagen avsevärt i er butik.

Några exempel:

 • När personal larmar av butiken låser nödutgångarna upp sig automatiskt. Skulle någon nödutgång inte låsas upp indikeras det genom att belysningen inte tänds i den avdelningen.
 • Vid transport av varor genom dörrar kan personal öppna dörren med ett chip i skon som ”pratar” med en passersystemsläsare som är placerad i golvet – en god hjälp för den som har händerna fulla!
 • Kameror kan kopplas till högtalare i butiken och vid behov kan väktare på larmcentralen kommunicera direkt med personal eller inkräktare genom ljud och tal.

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

  • Vi sparar dina personuppgifter endast i syfte att kunna kontakta dig i detta ärende. Mer om hur vi behandlar personuppgifter kan du läsa i vår integritetspolicy.