Integritetspolicy

Allmänt

När begreppen ”vi/oss/vår” används avser vi SafeTeam-koncernen med tillhörande bolag och huvudkontor på Herkulesgatan 1A i Göteborg. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Trollhättan och Stenungsund samt erbjuder rikstäckande verksamhet över hela Sverige med hjälp av våra Partners via SafeTeam Retail.

SafeTeam värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du på olika sätt kommer i kontakt med oss. Här kan du även läsa om dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor gällande personuppgiftsbehandling.

Vem är ansvarig?

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är SafeTeam i Sverige AB med organisationsnummer 556336-1681.

Uppgifter som vi samlar in om dig

Vi tar automatiskt emot och sparar viss information när du besöker vår webbplats. Till exempel använder vi cookies (läs mer om vår hantering av cookies) och vi erhåller viss typ av information då din webbläsare kommunicerar med vår webbplats.

Uppgifter som du lämnar till oss

SafeTeam samlar in uppgifter om dig som kund som du lämnar t ex när du genomför ett köp i någon av våra butiker, anlitar oss för projekt, jouruppdrag, kontaktar oss i olika frågor eller när du deltar i event och tävlingar. Dessa uppgifter innehåller oftast information om ditt namn, telefonnummer, e-postadress, användardata samt i vissa fall var du är anställd och betalningsinformation.

Information från andra källor

Vi kan samla information om dig, t.ex. ditt namn, e-postadress, plats, IP-adress, din användning av sociala medier och demografiska profil genom att söka på internet eller genom att använda tredjepartsverktyg.

Delar vi dina uppgifter med andra?

SafeTeam måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav. Vi kan även behöva dela dina uppgifter med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden, t ex våra franchisetagare, partners eller leverantörer. Ändamålen med behandlingen kan vara exempelvis datalagring, IT-support, ekonomi- och betalningstjänster, distribution av varor eller marknadsföring. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Övriga mottagare

Det kan finnas tillfällen då SafeTeam behöver dela dina personuppgifter med andra mottagare för att uppfylla rättsliga skyldigheter och krav. Exempel på sådana mottagare kan vara myndigheter, domstol, polis och potentiella köpare eller säljare vid en eventuell försäljning av företaget.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Läs om varför vi hanterar dina personuppgifter (ladda ner pdf).

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom:

  • brandväggar, virusskydd och program för att upptäcka avvikande beteende i sårbara system
  • personliga inloggningar och behörighetsstyrd åtkomst till samtliga system och lagringsmedia
  • rutiner för hantering av lagringsmedia.

Förändringar i Integritetspolicyn

Eftersom vår verksamhet och omvärlden ständigt förändras så kommer även förändringar att ske i denna Integritetspolicy, besök därför gärna vår hemsida då och då för att hålla dig uppdaterad och ta del av dessa.

Borttagning av personuppgifter

Du har rätt till att en gång per år och utan kostnad begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål detta sker. Du har också rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade, borttagna eller blockerade.

Det gäller information som inte berör bokföringsunderlag eller annan information som krävs för att kunna uppfylla lagar och bestämmelser mot dig som kund och myndigheter, exempelvis Skatteverket. Du kan begära att få dina personuppgifter raderade genom att skicka post till oss på nedanstående adress. Begäran behöver vara signerad med din namnteckning.

Att: DATASKYDD
SafeTeam i Sverige AB
Herkulesgatan 1 A
41701 Göteborg

 

Kontakt för frågor som rör behandling av personuppgifter:

E-post: dataskydd@safeteam.se