Arkiv: Blogg Bostadsrättsförening

Wifi-uppkopplade brandvarnare har fått goda resultat i forskningsprojekt

SafeTeams brandvarningssystem från Sfty har testats av HSB Living Lab. Testet har pågått sedan våren 2019 och gått ut på att testa den nya tekniken i en verklig miljö. Huset är ett innovativt boende, där olika forskningsprojekt pågår tillsammans med förvaltare, Brf-styrelse/hyresvärd och de boende i huset. Smart multilarm Brandvarningssystemet...

Wifi-uppkopplade brandvarnare installeras i framtidshus av SafeTeam

I ett av landets mest innovativa boendehus installeras nu SafeTeams nya brandvarningssystem från Sfty. Huset kallas HSB Living Lab – och det är just vad det är. Ett levande laboratorium, där ny teknik testas samtidigt som hyresgäster bor i huset. Varje lägenhet och alla trapphus får nu smarta brandvarnare som...

Kamerabevakningslagen – Vad säger den?

Kamerabevakningslagen säger att nyttan med kameraövervakning ska väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den medför. Syftet ska vara att motverka brott eller olyckor. I vissa fall krävs också tillstånd. Informera enligt Kamerabevakningslagen Nuvarande Kamerabevakningslag gäller från och med augusti 2018. Jämfört med tidigare Kameraövervakningslag ställs högre krav på den...

GDPR och ny lag gör befintliga tillstånd för kameraövervakning olagliga

Färre ansökningar om tillstånd, men högre krav på egen kontroll. Det blir konsekvenserna för SafeTeams kunder när reglerna kring kameraövervakning anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. – Det blir nu till stor del kunden som på egen hand måste utreda om en kamera är laglig eller inte, säger Martin Gustafsson...

Kameraövervakning gör att garaget känns tryggare

Kameraövervakning i garage och parkeringshus ger ökad trygghet och ekonomiska vinster. Kameror i garage har många positiva effekter för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Ekonomiska fördelar med kameraövervakning i garaget Stora värden förvaras i en fastighets garage. Inbrott i garaget betyder både praktiska och ekonomiska bekymmer. Kameraövervakning har en förebyggande effekt och motverkar...

Så väljer ni lås- eller passersystem

För att minska risken för obehöriga att ta sig in i en fastighet är det viktigt att ha ett väl fungerande låssystem eller passersystem. Men det kan vara svårt att veta vilket system som passar era fastigheter och behov bäst. Vad ska man egentligen tänka på innan man köper in...

Så sparar ni in 2 av 3 cylinderbyten

Byta låscylinder varje gång någon tappar bort en nyckel? Det är inte nödvändigt. Med Gege pExtra+ med flexfunktion kan fastighetsägare spara in två av tre cylinderbyten. Nya nycklar - utan cylinderbyten Gege pExtra+ är en låscylinder med flexfunktion. Det innebär att cylindern kan användas med en ny uppsättning nycklar utan...

Kameraövervakning stoppar sopfusket

En kamera som övervakar soprummet kan innebära stora förtjänster för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Genom att slippa dyra bortforslingsavgifter för grovsopor och felaktigt sorterat avfall tjänas investeringen snabbt in. Otillåtet skräp blir dyrt För att kameraövervaka ett utrymme som allmänheten inte har tillgång till krävs inget tillstånd från Länsstyrelsen. Soprum,...