Arkiv: Blogg Kontor och lokal

Säkra butiker i hela landet

Standardiserade lösningar, fjärrtjänster och jour dygnet runt. Ni som driver en butikskedja vet att säkerhetslösningar måste levereras med god service, så att er verksamhet inte störs. SafeTeams erbjudande för Retail-kunder innefattar tjänster och lösningar med en rikstäckande säkerhetsnivå. Väl insatt kontaktperson Som kund har ni alltid en kontaktperson inom SafeTeam,...

Så får ni koll på era nödutgångar

Har ni koll på era nödutgångar? Vilka krav ställs på er fastighet när det gäller nödutrymningsvägar? SafeTeam hjälper er att få en överblick över kraven på fastigheten eller lokalen. Vi inventerar befintliga nödutgångar så att lås och beslag följer rådande lagar och regler och är korrekt uppmärkta. Vad gäller för...

Kameraövervakning stoppar sopfusket

En kamera som övervakar soprummet kan innebära stora förtjänster för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Genom att slippa dyra bortforslingsavgifter för grovsopor och felaktigt sorterat avfall tjänas investeringen snabbt in. Otillåtet skräp blir dyrt För att kameraövervaka ett utrymme som allmänheten inte har tillgång till krävs inget tillstånd från Länsstyrelsen. Soprum,...