Arkiv: Blogg Larm

5 fördelar med ett företagslarm mot inbrott

Ett företag har inte råd att låta några av sina resurser – kundinformation, material, produkter, datorer – ligga oskyddade. För att förhindra att någon stjäl dem eller att de skadas på ett eller annat vis väljer många att installera ett eller flera typer av företagslarm som en första försvarslinje mot...

Så vet du om ditt lås är säkert

Det är många faktorer som påverkar om ett dörrlås är säkert eller inte. Det handlar exempelvis om cylindertyp, vilken nyckelkontroll som finns och hur dörrmiljön i stort är uppbyggd. Titta på din nyckel Det är i regel svårt att avgöra enbart utifrån en nyckel om låset är säkert eller ej....