Arkiv: Kameraövervakning

Amasten skapar trygghet med tjänsten Kamera Online från SafeTeam

Det har nu gått ett halvår in i samarbetet mellan SafeTeam och Amasten, där båda är nöjda med samarbetet. Med SafeTeams Kamera Online får Amasten en redundant, molnbaserad kameraövervakning med fullständig kontroll och ständig driftövervakning. – Amasten är en väldigt spännande kund som växer snabbt med nya fastigheter och har...

Pantbanken har förtroende för SafeTeam – lösningsorienterade och långsiktiga

Hos Pantbanken finns ett extremt högt säkerhetstänk. Genom säkra kassaluckor, s.k. icke-kommunikativa luckor, med skottsäkert glas lämnas föremål in för värdering. Föremålen förvaras sedan bakom säkerhetsklassade dörrar och väggar. Avancerade larm- och övervakningssystem bevakar allt som händer. 95% av kunderna hämtar sedan ut sina saker efter en tid, och Pantbankens...

ÖoB väljer SafeTeam som säkerhetsleverantör för närmare 100 varuhus

Nytt avtal gällande lås, larm, passersystem och CCTV ÖoB, med 93 varuhus runt om i Sverige, har tecknat ett ramavtal med SafeTeam. ÖoB har länge letat efter en part som på ett seriöst och kompetent sätt kan vara rådgivande i säkerhetsfrågor samt leverera bra och relevanta lösningar. Den kompetens som...

GDPR och ny lag gör befintliga tillstånd för kameraövervakning olagliga

Färre ansökningar om tillstånd, men högre krav på egen kontroll. Det blir konsekvenserna för SafeTeams kunder när reglerna kring kameraövervakning anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. – Det blir nu till stor del kunden som på egen hand måste utreda om en kamera är laglig eller inte, säger Martin Gustafsson...

Nya kamerabevakningslagen – så påverkar den dig

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PUL). I samband med GDPR kommer även en ny svensk lag för kameraövervakning, den nya kamerabevakningslagen, att börja gälla. Vad innebär den nya lagen för er som har kamerabevakning idag? I stora drag innebär den...