Arkiv: Nyheter

SafeTeams kunder mycket nöjda – Nytt rekord i NKI-mätning 2020

SafeTeams sanna engagemang för sina kunder visar sig i siffror. I en ny kundundersökning får SafeTeam ett NKI-värde (Nöjd Kund Index) på 4,5 på en femgradig skala. Från ett redan högt värde är det återigen en höjning jämfört med tidigare år. Högre NKI-värde hos SafeTeam än snittet hos liknande företag...

Pantbanken har förtroende för SafeTeam – lösningsorienterade och långsiktiga

Hos Pantbanken finns ett extremt högt säkerhetstänk. Genom säkra kassaluckor, s.k. icke-kommunikativa luckor, med skottsäkert glas lämnas föremål in för värdering. Föremålen förvaras sedan bakom säkerhetsklassade dörrar och väggar. Avancerade larm- och övervakningssystem bevakar allt som händer. 95% av kunderna hämtar sedan ut sina saker efter en tid, och Pantbankens...

Till alla våra värdefulla kunder, leverantörer och övriga kontakter

Corona-pandemin har sköljt över oss alla – på olika sätt – olika hårt. I denna osäkra tid är vår omtanke om varandra viktigare än någonsin. Säkerheten och hälsan för våra kunder, såväl som alla våra medarbetare, har högsta prioritet. Vi följer noggrant händelseutvecklingen och alla rekommendationer från våra myndigheter. Sedan...

Lyckad satsning på ny lärlingsutbildning för bristyrket Låstekniker

Daniel blev först i Sverige med att slutföra utbildningen – fick fast anställning på SafeTeam direkt Det råder brist på låstekniker i säkerhetsbranschen. För att göra något åt problemet har SafeTeam varit delaktig i att ta fram – och förverkliga – SLR:s nya lärlingsutbildning. Under året som gått har flertalet...

Alla bilar hos SafeTeam blir el- eller gasbilar

SafeTeam ställer nu om hela sin fordonspark. Alla bilar som köps in blir rena el- eller gasbilar och företaget kommer närma sig nollutsläpp av växthusgaser. SafeTeam har drygt 130 bilar. Företaget lanserar nu en ny, miljövänlig bilpolicy där man lämnar alla fossildrivna alternativ bakom sig. I den nya policyn tar...

Lindex tecknar rikstäckande säkerhetsavtal med SafeTeam

Lindex har tecknat ramavtal med SafeTeam kring fysisk säkerhet för sina ca 200 butiker i hela Sverige. Avtalet omfattar service och installation av t.ex. mekaniska och elektriska lås, beslag och nycklar samt support i hela landet. SafeTeam har visat prov på kompetens och professionalitet, är service minded och lyhörda inför...