Arkiv: Nyheter

SafeTeams medarbetare trivs och är mer engagerade än någonsin!

Det visar 2020 års medarbetarundersökning. Hela 95 % av SafeTeams medarbetare har svarat att de känner stort engagemang i sitt arbete. SafeTeams MMI är 4,49 av 5 Det totala MMI-värdet (Motiverad Medarbetar-Index) för hela bolaget landade 2020 på 4,49 av 5 – det högst uppmätta värdet sedan starten av mätningarna...

NPS visar: SafeTeams kunder rekommenderar SafeTeam till andra

SafeTeam har i en återkommande kundundersökning fått ett NPS-värde på 53 (Net Promoter Score). Det vittnar om hög kundlojalitet. Många av SafeTeams kunder är så nöjda att de även rekommenderar SafeTeam till andra. NPS-värdet baseras på hur väl man instämmer med påståendet ”Jag kan rekommendera SafeTeam som leverantör till andra”...

SafeTeams kunder mycket nöjda – Nytt rekord i NKI-mätning 2020

SafeTeams sanna engagemang för sina kunder visar sig i siffror. I en ny kundundersökning får SafeTeam ett NKI-värde (Nöjd Kund Index) på 4,5 på en femgradig skala. Från ett redan högt värde är det återigen en höjning jämfört med tidigare år. Högre NKI-värde hos SafeTeam än snittet hos liknande företag...

Pantbanken har förtroende för SafeTeam – lösningsorienterade och långsiktiga

Hos Pantbanken finns ett extremt högt säkerhetstänk. Genom säkra kassaluckor, s.k. icke-kommunikativa luckor, med skottsäkert glas lämnas föremål in för värdering. Föremålen förvaras sedan bakom säkerhetsklassade dörrar och väggar. Avancerade larm- och övervakningssystem bevakar allt som händer. 95% av kunderna hämtar sedan ut sina saker efter en tid, och Pantbankens...

Till alla våra värdefulla kunder, leverantörer och övriga kontakter

Corona-pandemin har sköljt över oss alla – på olika sätt – olika hårt. I denna osäkra tid är vår omtanke om varandra viktigare än någonsin. Säkerheten och hälsan för våra kunder, såväl som alla våra medarbetare, har högsta prioritet. Vi följer noggrant händelseutvecklingen och alla rekommendationer från våra myndigheter. Sedan...

Wifi-uppkopplade brandvarnare har fått goda resultat i forskningsprojekt

SafeTeams brandvarningssystem från Sfty har testats av HSB Living Lab. Testet har pågått sedan våren 2019 och gått ut på att testa den nya tekniken i en verklig miljö. Huset är ett innovativt boende, där olika forskningsprojekt pågår tillsammans med förvaltare, Brf-styrelse/hyresvärd och de boende i huset. Smart multilarm Brandvarningssystemet...