En säkerhetstekniker monterar en övervakningskamera i en lagerlokal.

Kamerabevakningslagen – Vad säger den?

Kamerabevakningslagen säger att nyttan med kameraövervakning ska väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den medför. Syftet ska vara att motverka brott eller olyckor. I vissa fall krävs också tillstånd.

Informera enligt Kamerabevakningslagen

Nuvarande Kamerabevakningslag gäller från och med augusti 2018. Jämfört med tidigare Kameraövervakningslag ställs högre krav på den som utför kameraövervakningen att informera om detta.

Följande information ska kunna lämnas:

 • kontaktuppgifter till dataskyddsombud, om ni har ett sådant
 • ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar.
 • rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka
 • hur länge ni kommer att lagra uppgifterna
 • vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter
 • att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

Verksamheter som kräver tillstånd för kameraövervakning

Regler för kameraövervakning utgår ifrån Kamerabevakningslagen (som trädde i kraft den 1 augusti 2018), den nya Dataskyddsförordningen GDPR (som trädde i kraft 25 maj 2018) samt Brottsdatalagen.

Vissa verksamheter behöver fortfarande söka tillstånd. Det gäller exempelvis vissa myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse.

Exempel på verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse:

 • myndigheter
 • privata skolor
 • privat hälso- och sjukvård
 • kollektivtrafiksbolag.

Exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd:

 • banker
 • butiker
 • privata parkeringshus
 • jägare som vill ha åtelkameror
 • privatpersoner.

Tillståndsblanketter finns att ladda ner på Datainspektionens (Integritetsskyddsmyndighetens) hemsida.

Verkar det krångligt?

Ibland kan det låta krångligare än vad det är. Behöver ni hjälp att reda ut begreppen berättar vi gärna mer. Vi har gått igenom dessa frågeställningar med många av våra kunder och är vana vid att hantera formalian. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er!

Kameraövervakningsskylt

Läs mer om nya Kamerabevakningslagen

GDPR och ny lag gör befintliga tillstånd för kameraövervakning olagliga

 

Relaterade områden:

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

 

 • Vi sparar dina personuppgifter endast i syfte att kunna kontakta dig i detta ärende. Mer om hur vi behandlar personuppgifter kan du läsa i vår integritetspolicy.