Så får ni koll på era nödutgångar

Har ni koll på era nödutgångar? Vilka krav ställs på er fastighet när det gäller nödutrymningsvägar?

SafeTeam hjälper er att få en överblick över kraven på fastigheten eller lokalen. Vi inventerar befintliga nödutgångar så att lås och beslag följer rådande lagar och regler och är korrekt uppmärkta.

Vad gäller för nödutgångar?

Det finns många regler och omständigheter som ska tas i beaktande när man ser över nödutgångar. Låsen måste alltid anpassas för att vid behov möjliggöra snabb utrymning av byggnaden. SafeTeams personal går igenom kraven på er fastighet – och installerar rätt lås till nödutgångarna.

Olika krav på nödutrymningsvägar

Kraven på nödutgångar ser olika ut för olika lokaler. De varierar bland annat beroende på hur många som befinner sig i byggnaden och om verksamheten har många besökare. Till exempel kan en mindre verksamhet klara sig med enklare beslagning på nödutgångarna istället för större beslag, så kallade panikreglar. Det kan även finnas krav på återinrymning.

Lagkrav för nödutgångar

Men oavsett om lokalen är avsedd för få personer eller är större verksamheter som varuhus och skolor finns lagkrav på hur nödutgångarnas lås och beslag ska vara utformade. Glöm inte att vid en ombyggnation eller renovering av en lokal eller fastighet måste nödutgångarna ses över så att de fortfarande fungerar och uppfyller kraven efter de nya omständigheterna.

Kombinera säkerhetssystemen

Med hjälp av dörrautomatik kan man underlätta nödutrymning av större lokaler, tack vare att dörrarna öppnas automatiskt vid till exempel ett brandlarm.

Man kan även koppla brandlarmet till dörrstängare på brandcellsgränserna. Då stängs dörrarna automatiskt när larmet går och förhindrar spridning av eld och rök.


Vi hänvisar alltid till sakkunnig brandkonsult för att säkerställa vilka krav som ställs i varje enskilt fall.

Standard för utrymningsbeslag:
SS-EN 179:2008 och SE-EN 1125:2008

I Sverige gäller två EU-standarder för utformning och funktion av utrymningsbeslag:

Nödutrymningsbeslag, SS-EN 179:2008

 • Beslagning för utrymmen där ett mindre antal människor vistas och där samtliga förväntas ha god lokalkännedom. Reglerna för utrymning gäller för alla lokaler där folk vistas mer än tillfälligt.
 • Rena förvaringsutrymmen (som t ex vindskontor) undantas. Däremot inte platser som tvättstugor och liknande.
 • En dörr med nödutrymningsbehör öppnas med ett handgrepp. En plomberingstråd brister vid öppning via nödhandtaget och markerar att låset är nödöppnats.
 • Vissa utrymningsvägar har krav på återinrymning, d v s att den nödställde kan återvända genom dörren, ifall man möter brand eller rök. Detta gäller till exempel vid utrymning till trapphus. Om utrymning sker till annan brandcell eller ut i det fria finns det oftast inga krav på återinrymning.

Panikutrymningsbeslag, SS-EN 1125:2008

 • I en lokal där många människor befinner sig ställs extra höga krav på utrymning. Genom panikregelns utformning och prestanda öppnas dörren oavsett nivå på trängsel.
 • Panikutrymningsbehör ska användas på dörrar i lokaler där fler än 1 000 personer vistas.
 • Panikregeln ska täcka minst 60 procent av dörrens bredd och dörren ska kunna öppnas med en så kallad omedveten handling d v s genom att trycka på – eller bli tryck mot – en panikregel.


Tänk på att!

 • Utrymning måste alltid kunna ske med ett handgrepp, utan verktyg och utan villkor.
 • Det är inte godkänt att lås i utrymningsväg öppnar först efter utlöst brandlarm eller först efter att strömmen försvinner.
 • Det får inte heller behövas elektriskt ström för att det ska gå att utrymma.

 

Läs mer

Inbrott kontra utrymning – och de olika låskraven

Förebygg för säker utrymning

 

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

 

 • Vi sparar dina personuppgifter endast i syfte att kunna kontakta dig i detta ärende. Mer om hur vi behandlar personuppgifter kan du läsa i vår integritetspolicy.