Service i särklass

I 50 år har vi erbjudit service i särklass – och det tänker vi fortsätta med. Anlitar ni oss får ni inte bara kvalitativa produkter och välfungerande tjänster. I köpet ingår även vår höga kompetens och service.

Hållbara säkerhetslösningar

Med tydlig kommunikation, kompetens och personligt engagemang levererar vi hållbara säkerhetslösningar anpassade för kundens specifika behov.

Vi finns med hela vägen

Vi finns med från säkerhetsinventering och projektering – till installation, utbildning, service och underhåll.

 

Vår värdegrund

SafeTeam startades som en liten låssmedsfirma 1968. Med åren har verksamheten växt och idag är vi ett av landets största säkerhetsföretag med över 150 medarbetare.

Det som håller oss samman är vår värdegrund. Det är värderingar som ”suttit i väggarna” sedan SafeTeam startades. På senare år har dessa sammanfattats i tre ord som tillsammans bildar vår värdegrund.

Schyssta

Vi är schyssta genom att vi visar respekt för kunder och kollegors situationer, bemöter människor vänligt och fördomsfritt, är hjälpsamma och samarbetsvilliga.

Servicefokuserade

Vi är servicefokuserade genom att vi arbetar effektivt och visar engagemang, ger snabb, vänlig och ärlig återkoppling och gör vårt yttersta för att hjälpa våra kunder.

Säkra

Vi är säkra genom att vi agerar riskmedvetet och med gott omdöme, informerar kunden om brister som vi ser i dennes säkerhet, agerar kompetent, noggrant och professionellt samt följer säkerhetsregler, lagar och andra krav.

Kvalitet och Miljö

Ett tydligt kvalitets- och miljötänk genomsyrar hela vår verksamhet.

Kvalitet i alla led

Som säkerhetsleverantör är det av största vikt att våra produkter håller hög kvalitet och att våra systemlösningar är kvalitetssäkrade i alla led. Vårt kvalitetsarbete utvärderas ständigt, både internt och externt. Regelbundna revisioner görs alltid med fokus på förbättring, säkerhet och effektivisering.

Kompetenta och yrkesstolta medarbetare är vår främsta resurs och alla medarbetare är delaktiga i SafeTeams kvalitetsarbete.

Ett ständigt pågående miljöarbete

Våra kunder ställer höga miljökrav på oss och det är en självklarhet att tillmötesgå dessa krav. Vi strävar efter att påverka vår miljö i så liten negativ utsträckning som möjligt.

Alla våra medarbetare ska vara medvetna om, och bidra till, en minskad miljöbelastning av vår verksamhet. Ny miljövänligare teknik kommer ständigt ut på marknaden och den tar vi givetvis del av när vi kan. Gamla fordon byts ut mot miljöbilar, el- och gasbilar. Miljövänligare produkter ersätter äldre produkter när så är möjligt.

Vår verksamhetspolicy

Våra certifieringar – ett kvitto på kvalitet

Som kund är det tryggt att veta att SafeTeam har alla de formella behörigheter som krävs för det säkerhetsarbete vi bedriver. Både vår tekniska kvalitet och vår personals kompetens kontrolleras ständigt.

Effektivt ledningssystem

Vi har ett väl inarbetat och effektivt ledningssystem som omfattar kvalitetscertifiering enligt ISO 9001, miljöcertifiering enligt 14001 samt SBCS-certifierad anläggarfirma. Vi arbetar mot högt uppsatta miljö- och kvalitetsmål och vårt miljö- och kvalitetsarbete revideras årligen med fokus på förbättring av externa revisorer.

 

Vår affärsidé: Vi skapar trygghet och lönsamhet för våra kunder genom tekniska säkerhetslösningar och tillhörande installations- och servicetjänster.

Chansa inte med din säkerhetsleverantör!

SafeTeam innehar samtliga behörigheter, licenser och auktorisationer som krävs för våra arbetsområden.

 • SLR-auktoriserad låssmedsfirma
 • SBSC-certifierad anläggarfirma av brandlarm
 • SBSC-certifierad anläggarfirma av inbrottslarm, från lägsta larmklass 1 till högsta larmklass 4
 • SBSC-certifierad anläggarfirma CCTV-anläggning, klass 3-4
 • Kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008
 • Miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004
 • Av Polismyndigheten godkänd anläggarfirma av inbrottslarm
 • Licenser för att arbeta med samtliga lås- och nyckelfabrikat
 • Utbildning och tillstånd att arbeta med asbest
 • Behörighet för heta arbeten (svetsning m.m.)
 • Starkströmsbehörighet
 • Certifierade värdeförvaringstekniker för arbeten i certifierade värdeförvaringsenheter (skåp)

I Malmö heter vi SafeTeam Lås-Borgström

I januari 2013 förvärvade SafeTeam det anrika Malmö-bolaget Lås-Borgström. Vår verksamhet i Skåne går sedan dess under namnet SafeTeam Lås-Borgström.

Om SafeTeam Lås-Borgström