Elektronisk bokning av tvättstuga eller andra lokaler

Elektronisk bokning av tvättstugan ökar säkerheten och underlättar för alla som använder tvättstugan.

Ofta erbjuder vi tvättstugebokning som ett komplement till våra passersystemslösningar för en hel fastighet. Men vi installerar även elektronisk bokning för enskilda utrymmen om ni önskar det.

Tvättstugebokning är det vanligaste användningsområdet för bokningstjänsten. Men samma system lämpar sig utmärkt även för bokning av andra gemensamma lokaler, så som föreningslokaler, bastu och övernattningslägenheter.

 

Boka via elektronisk bokningstavla eller internet

Bokningen kan ske via en elektronisk bokningstavla som monteras på väggen. Med hjälp av sin nyckelbricka verifierar användaren sin behörighet och väljer sen önskat pass för bokning.

Vi erbjuder även bokning via webben eller mobilapp genom vår tjänst Passage Online BOKNING.

 

Tillträde till bokad lokal

Dörrarna in till tvättstugan, eller annan bokad lokal, kan styras så att endast den som bokat kan öppna dem. Genom att begränsa tillträdet ökar säkerheten och tryggheten. Risken att tvätt stjäls i tvättstugan minskar. Risken att obehöriga tar sig in i den bokade samlingslokalen minskar också.

Det finns också möjlighet att styra tvättmaskinerna, så att de exempelvis inte går att starta när kvarstående tid av bokningspasset inte räcker till för det valda tvättprogrammet. Risken för irritation över att tvättider inte respekteras minskar.

Elektronisk bokning av tvättstugan | SafeTeam

 

Mät förbrukad energi

I ett bokningssystem finns även funktioner som gör det möjligt att mäta energiförbrukning i allmänna utrymmen.

 

Möjlighet till debitering i systemet

Ska nyttjande av en lokal debiteras användaren? Då kan debiteringsunderlag skapas per automatik i bokningssystemet och exporteras till ert fastighetssystem.

 

Kombinera med andra säkerhetssystem

Ett elektroniskt bokningssystem kan med fördel kombineras med andra säkerhetssystem, exempelvis porttelefon, passersystem och larm. Ett sådant integrerat säkerhetssystem bidrar till ett snyggt och modernt intryck av hela fastigheten.

Vi erbjuder elektronisk tvättstugebokning av följande fabrikat:

  • Aptus
  • RCO
  • ASSA
  • Axema

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

    • Vi sparar dina personuppgifter endast i syfte att kunna kontakta dig i detta ärende. Mer om hur vi behandlar personuppgifter kan du läsa i vår integritetspolicy.